Türk Eğitim Derneği Burs Uygulamaları Hakkında

Türk Eğitim Derneği, Ana Tüzüğü gereği ve sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle sosyal sorumluluk anlayışından hareketle, kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı ve başarılı öğrencilere burs vermektedir. Söz konusu burslar, Dernek Ana Tüzüğü'nde "Çalışma Konuları ve Amaç" Bölümü'nde; Madde 5 – Türk Eğitim Derneği'nin çalışma konu ve amaçları, a bendinde ( a-Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak,) hükme bağlanmıştır. Ayrıca, "Maddi imkânları yeterli olmayan, başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak" Türk Eğitim Derneği'nin 3 temel misyonundan biri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Derneğin kuruluşundan itibaren, belirtilen özelliklerde 48.000 öğrenciye burs verilmiştir.

TED Genel Merkezi tarafından verilen 3 tip burs vardır:

  • Destekleme Bursu
  • Tam Destek Bursu
  • Tam Eğitim Bursu

Destekleme Bursu

Derneğin kuruluşundan bu yana süre gelen bir burs sistemi olup ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin cep harçlıklarının karşılanmasına yöneliktir.

Tam Destek Bursu

2005-2006 öğretim yılından itibaren, devlet okullarında okuyan maddi imkanları yetersiz ve başarılı, lise öğrencilerine sağlanan burstur. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin kitap-kırtasiye, giyim giderleri ve cep harçlıkları karşılanmakta; ayrıca burstan yararlanan öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikler etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Tam Eğitim Bursu

2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanan, başarılı ancak maddi imkanları yetersiz öğrencilerin öğrenimlerine TED Okulları’nda devam etmelerine yönelik bir burstur. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim ücreti, kitap-kırtasiye, yemek, giyim, servis giderleri ve cep harçlıkları karşılanmaktadır. Ortaokul ve lise düzeyinde başlatılan burslar, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonuna kadar devam etmektedir. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, varsa bölgelerindeki TED Okulları’nda gündüzlü olarak; yoksa pansiyonlu TED Okullarında yatılı olarak okutulmaktadır.

TEB Bursu
Almak İçin
Şimdi Başvur