Tam Destek Bursu Başvuru Formu


Tam Destek Bursu (TDB) Başvuru Koşulları:


Tam Destek Bursundan yararlanmak üzere Türk Eğitim Derneği’ne başvuru yapacak adayların;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2. 2018-2019 öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa devam edecek olması,

3. Lise eğitimine Ankara İlinde MEB’e bağlı resmi okulda devam edecek olması,

4. Ortaokul mezuniyet puanının en az 70 olması,

5. Ekonomik koşulları nedeniyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması, (Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla 4000 TL olması), koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Öğrenci Seçim Süreci:


2018-2019 öğretim yılı için Ankara’da 200 öğrenciye Tam Destek Bursu verilecektir. Aday öğrencilerin, 23 Temmuz 2018 tarihine kadar www.ted.org.tr adresinden ön başvuru yapması gerekmektedir.

Ön başvurusunu online olarak www.ted.org.tr adresinden yapan aday öğrencilere Lise Giriş Sınavı puanlarının açıklanmasını takiben, SMS yoluyla ulaşılacak ve LGS puanlarının sisteme girişi yapılarak başvuru süreci tamamlanmış olacaktır.

Burs koşullarını sağlayan adaylar telefonla aranarak, mülakat için davet edilecektir.

Mülakat sürecinde komisyon tarafından, adayın hem maddi koşulları detaylı olarak incelenecek hem de kişisel özellikleri ve burstan yararlanabilme potansiyeli değerlendirilecektir. Tam Destek Bursu Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs almaya hak kazanması mümkün olmayacaktır.