Burslu Olmak İçin

Tam Eğitim Bursu adayları, başarılı fakat maddi durumu yetersiz olan ve belirlenen kriterlere sahip öğrencilerin TED internet sitesinden başvuruda bulunmaları, başvurunun ardından yazılı sınav ve yazılı sınavda başarılı bulunan öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucu belirlenir.

Tam Eğitim Bursu Ana Kriterleri

  • Adayın, T.C. Vatandaşı olması,
  • Adayın, 4,5, ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
  • Adayın, en son bitirdikleri sınıfa ait karnelerinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması,
  • Adayın, aylık aile gelirinin TED tarafından yıllık olarak belirlenecek azami gelir endeksinden düşük olması,
  • Adayın, başka kurum veya kuruluşlardan burs vb. yardım almıyor olması.
  • Adayın, TED okullarına devam etmiyor olması, gerekmektedir.

Duyurular

TEB sınav tarihi, o yılki katılım koşulları ve kriterleri her yıl Aralık ayında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.

TEB Bursu
Almak İçin
Şimdi Başvur